***Ưu đãi đặc biệt! Nâng cấp ghế chống gù 🇩🇪Hanover C02 cho Khách hàng mua trọn bộ Bàn học iSmart (chi tiết trong thông tin sản phẩm)***

Office furniture in Ho Chi Minh City, Ha Noi City, Da Nang. Furniture for export in Vietnam

FEATURED PRODUCTS

-5%
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixtone-105
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixtone-105
Chair VIXTONE 105
10,140,000₫ 10,640,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixtone-103
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixtone-103
Chair VIXTONE 103
10,860,000₫ 11,360,000₫
-6%
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-106
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-106
Chair VIXAIREX 106
9,490,000₫ 9,990,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-103
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-103
Chair VIXAIREX 103
11,300,000₫ 11,800,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/high-back-chair-with-pillow-vixairex-102
http://vixfurniture.com/product/high-back-chair-with-pillow-vixairex-102
Chair VIXAIREX 102
11,290,000₫ 11,790,000₫
-1%
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-p1
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-p1
Chair VIXALAMEDA P1
59,000,000₫ 59,500,000₫
-1%
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-p
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-p
Chair VIXALAMEDA P
54,420,000₫ 54,920,000₫
-1%
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a1
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a1
Chair VIXALAMEDA A1
52,140,000₫ 52,640,000₫
-1%
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a
Chair VIXALAMEDA A
58,430,000₫ 58,930,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixwilton-103
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixwilton-103
Chair VIXWILTON 103
10,820,000₫ 11,320,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixtide-103
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixtide-103
Chair VIXTIDE 103
10,070,000₫ 10,570,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixpiazza-103
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixpiazza-103
Chair VIXPIAZZA 103
11,240,000₫ 11,740,000₫
-9%
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixmather-103
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixmather-103
Chair VIXMATHER 103
12,570,000₫ 13,700,000₫
-8%
http://vixfurniture.com/product/guest-chair-middle-back-meeting-room-vixetude-106
http://vixfurniture.com/product/guest-chair-middle-back-meeting-room-vixetude-106
Chair VIXETUDE 106
5,840,000₫ 6,340,000₫
-6%
http://vixfurniture.com/product/guest-chair-high-class-meeting-room-vixada-106-2
http://vixfurniture.com/product/guest-chair-high-class-meeting-room-vixada-106-2
Chair VIXADA 106
8,140,000₫ 8,640,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/high-class-manager-chair-vixada-103-2
http://vixfurniture.com/product/high-class-manager-chair-vixada-103-2
Chair VIXADA 103
10,930,000₫ 11,430,000₫
-24%
http://vixfurniture.com/product/customer-meeting-room-chair-vixl107
http://vixfurniture.com/product/customer-meeting-room-chair-vixl107
Chair VIXL107
1,650,000₫ 2,150,000₫
-6%
http://vixfurniture.com/product/guest-chair-high-class-meeting-room-vixada-106-2
http://vixfurniture.com/product/guest-chair-high-class-meeting-room-vixada-106-2
Chair VIXADA 106
8,140,000₫ 8,640,000₫
-14%
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixallegro-f
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixallegro-f
Chair VIXAllegro F
3,120,000₫ 3,620,000₫
-18%
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixallegro-n
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixallegro-n
Chair VIXAllegro N
2,380,000₫ 2,880,000₫
-10%
http://vixfurniture.com/product/relaxing-chair-vixeli-02
http://vixfurniture.com/product/relaxing-chair-vixeli-02
Chair VIXEli 02
10,060,000₫ 11,100,000₫
-18%
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixbar-stool
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixbar-stool
Chair VIXBar Stool
2,350,000₫ 2,850,000₫
-20%
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixfagotti
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixfagotti
Chair VIXFAGOTTI
2,130,000₫ 2,630,000₫
-15%
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-meet
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-meet
Chair VIXNAVA MEET
2,960,000₫ 3,460,000₫
-12%
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-lounge
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-lounge
Chair VIXNAVA LOUNGE
3,680,000₫ 4,180,000₫
-15%
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixwalla-106
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixwalla-106
Chair VIXWalla 106
3,020,000₫ 3,520,000₫
-23%
http://vixfurniture.com/product/meeting-room-chair-low-back-guest-sleeveless-vixtrio-107
http://vixfurniture.com/product/meeting-room-chair-low-back-guest-sleeveless-vixtrio-107
Chair VIXTrio 107
1,720,000₫ 2,220,000₫
-14%
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixshelton-106
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixshelton-106
Chair VIXShelton 106
3,250,000₫ 3,750,000₫
-21%
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixorla-104
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixorla-104
Chair VIXOrla 104
1,960,000₫ 2,460,000₫
-21%
http://vixfurniture.com/product/meeting-room-chair-low-back-guest-vixichair-07
http://vixfurniture.com/product/meeting-room-chair-low-back-guest-vixichair-07
Chair VIXIchair 07
1,980,000₫ 2,480,000₫
-20%
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixcamera-103
http://vixfurniture.com/product/low-back-chair-vixcamera-103
Chair IXCAMERA 103
2,070,000₫ 2,570,000₫
-10%
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixartrix-103
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixartrix-103
Chair VIXArtrix 103
5,030,000₫ 5,530,000₫
LEADER CHAIRS

LEADER CHAIRS

106 sản phẩm

LOUNGE CHAIRS

LOUNGE CHAIRS

13 sản phẩm

MANAGERIAL CHAIRS

MANAGERIAL CHAIRS

139 sản phẩm

MEETING ROOM CHAIRS

MEETING ROOM CHAIRS

41 sản phẩm

-6%
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-106
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-106
Chair VIXAIREX 106
9,490,000₫ 9,990,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-103
http://vixfurniture.com/product/high-grade-mid-back-chair-vixairex-103
Chair VIXAIREX 103
11,300,000₫ 11,800,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/high-back-chair-with-pillow-vixairex-102
http://vixfurniture.com/product/high-back-chair-with-pillow-vixairex-102
Chair VIXAIREX 102
11,290,000₫ 11,790,000₫
-1%
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a1
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a1
Chair VIXALAMEDA A1
52,140,000₫ 52,640,000₫
-1%
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a
http://vixfurniture.com/product/high-class-leader-chair-vixalameda-a
Chair VIXALAMEDA A
58,430,000₫ 58,930,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixwilton-103
http://vixfurniture.com/product/premium-chair-vixwilton-103
Chair VIXWILTON 103
10,820,000₫ 11,320,000₫
-10%
http://vixfurniture.com/product/relaxing-chair-vixeli-02
http://vixfurniture.com/product/relaxing-chair-vixeli-02
Chair VIXEli 02
10,060,000₫ 11,100,000₫
-18%
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixbar-stool
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixbar-stool
Chair VIXBar Stool
2,350,000₫ 2,850,000₫
-20%
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixfagotti
http://vixfurniture.com/product/bar-stool-vixfagotti
Chair VIXFAGOTTI
2,130,000₫ 2,630,000₫
-15%
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-meet
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-meet
Chair VIXNAVA MEET
2,960,000₫ 3,460,000₫
-12%
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-lounge
http://vixfurniture.com/product/reception-chair-vixnava-lounge
Chair VIXNAVA LOUNGE
3,680,000₫ 4,180,000₫
-15%
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixwalla-106
http://vixfurniture.com/product/middle-back-chair-vixwalla-106
Chair VIXWalla 106
3,020,000₫ 3,520,000₫
-10%
http://vixfurniture.com/product/desk-lego-vixhblg004
http://vixfurniture.com/product/desk-lego-vixhblg004
DESK LEGO VIXHBLG004
4,650,000₫ 5,150,000₫
-9%
http://vixfurniture.com/product/desk-mconcept-vixhbmc027
http://vixfurniture.com/product/desk-mconcept-vixhbmc027
Desk MConcept VIXHBMC027″
5,200,000₫ 5,670,000₫
-11%
http://vixfurniture.com/product/desk-vixhbmc026
http://vixfurniture.com/product/desk-vixhbmc026
Desk VIXHBMC026
3,000,000₫ 3,350,000₫
-10%
http://vixfurniture.com/product/desk-trian-vixhbta011
http://vixfurniture.com/product/desk-trian-vixhbta011
DESK Trian VIXHBTA011
3,350,000₫ 3,720,000₫
-8%
http://vixfurniture.com/product/cluster-table-rectang-vixhbrt011
http://vixfurniture.com/product/cluster-table-rectang-vixhbrt011
Cluster table RECTANG VIXHBRT011
2,780,000₫ 3,000,000₫
-9%
http://vixfurniture.com/product/desk-vixbd68066
http://vixfurniture.com/product/desk-vixbd68066
Desk VIXBD68066
4,390,000₫ 4,799,000₫
-6%
http://vixfurniture.com/product/cheap-office-sofa-bardi-01
http://vixfurniture.com/product/cheap-office-sofa-bardi-01
Chair Bardi 01
10,200,000₫ 10,800,000₫
-8%
http://vixfurniture.com/product/cheap-office-sofa-zita-1a
http://vixfurniture.com/product/cheap-office-sofa-zita-1a
Chair Zita 1A
10,700,000₫ 11,600,000₫
-3%
http://vixfurniture.com/product/imported-barcelona-office-sofa
http://vixfurniture.com/product/imported-barcelona-office-sofa
Imported Barcelona office sofa
12,650,000₫ 13,000,000₫
-5%
http://vixfurniture.com/product/imported-office-sofa-a043-02
http://vixfurniture.com/product/imported-office-sofa-a043-02
Imported office sofa A043 02
10,786,000₫ 11,260,000₫
-6%
http://vixfurniture.com/product/imported-office-sofa-fyi-01
http://vixfurniture.com/product/imported-office-sofa-fyi-01
Imported office sofa Fyi-01
10,894,000₫ 11,500,000₫
-7%
http://vixfurniture.com/product/imported-office-sofa-mg-01
http://vixfurniture.com/product/imported-office-sofa-mg-01
Imported office sofa MG-01
10,956,000₫ 11,757,000₫

Free ship

Free shipping and returns

Secure payment

Payment security

100% Money Back

Manufacturer's fault

24/7 online support

We support 24/7

  • Why are affordable desks the TOP TRENDING in offices 2120/11

    Why are affordable desks the TOP TRENDING in offices

    People think that an affordable desk will not ensure the best quality. But the thought is wrong. It can bring multiple benefits rather than expensive tables. So, the affordable desks is an item that all companies invested in. Reasons why companies or offices should buy the affordable desks An...

  • What should you know before buying office desk in Vietnam 2120/11

    What should you know before buying office desk in Vietnam

    Though the Covid19 pandemic still remains a threat, Vietnam is moving toward normalcy, many people are allowed to return to their daily rhythms. Offices have reopened, millions of vaccinated workers have returned to work. Meanwhile, many people choose to work from home in the “new normal” because of safety...

Partners & Customers

Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
shopHome messMessenger
Chat Zalo
showrommShowroom