***Ưu đãi đặc biệt! Nâng cấp ghế chống gù 🇩🇪Hanover C02 cho Khách hàng mua trọn bộ Bàn học iSmart (chi tiết trong thông tin sản phẩm)***

Mid-level office chair in Ho Chi Minh City, Ha Noi City, Da Nang City

MID-lEVEL OFFICE CHAIR

20%
Chair VIXS107
2,030,000₫ 2,530,000₫
18%
Chair VIXS106
2,430,000₫ 2,930,000₫
18%
Chair VIXS105
2,400,000₫ 2,900,000₫
16%
Chair VIXS104
2,830,000₫ 3,330,000₫
14%
Chair VIXS103
3,180,000₫ 3,680,000₫
13%
Chair VIXS102
3,420,000₫ 3,920,000₫
6%
Chair VIXS101
8,080,000₫ 8,580,000₫
23%
Chair VIXM107
1,700,000₫ 2,200,000₫
19%
Chair VIXM106
2,260,000₫ 2,760,000₫
-709%
Chair VIXM105
2,130,000₫ 263,000₫
17%
Chair VIXM104
2,550,000₫ 3,050,000₫
16%
Chair VIXM103
2,680,000₫ 3,180,000₫
15%
Chair VIXM102
3,020,000₫ 3,520,000₫
7%
Chair VIXM101
7,450,000₫ 7,950,000₫
29%
Chair VIXLM108+
1,280,000₫ 1,780,000₫
5%
Chair VIXLM108
1,050,000₫ 1,100,000₫
shopHome messMessenger
Chat Zalo
showrommShowroom